IN THE WORLD OF PRESENTATIONS WITH GEORGI BABEV

***Description in English below***

Серията ни “В света на презентациите със…” продължава с много интересен гост и през октомври!

Този път ще засегнем темата за това какво е нужно, за да може да се изнесе презентация с огромна критичност като IPO. Ще дадем отговори на въпроси като: „Как се подготвяме за подобна презентация?“, „Как създаваме и подготвяме материалите си?“ и много други.

Отговорите ще даде Георги Бабев – CFO на Градус АД.

Георги Бабев поема длъжността „Финансов директор“ в групата на “Градус” АД през 2017 г., а малко по-късно става и член на съвета на директорите на дружеството. Преди това той е бил част от екипа на ПОД Алианц България. Георги Бабев е завършил специалност “Международни финанси и търговия” в University of Portsmouth и MBA в University of Wales Institute Cardiff.

Нямаме търпение да отговори на въпросите ни!

КОГА?

Дата: 18 октомври 2018
Час: 19:00 – 20:00
Адрес: ул. “Ангел Кънчев” 3
Facebook събитие: Tук

***Събитието ще бъде на български език.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ:
В края на страницата ще откриете регистрационна форма, която молим да попълните. Регистрацията е необходима, за да можем да предвидим какъв брой посетители очакваме и да се погрижим в залата да е комфортно за всички.

In the world of Presentations with … series continues with an extremely interesting guest in October as well!

This time, we will discuss the issue of what is needed for a presentation to be delivered with great caution, such as IPO. We will answer questions like: “How do we prepare for such a presentation?”, “How do we create and prepare our materials?” and much more.

The answers will be given by Georgi Babev – CFO of Gradus AD.

Georgi Babev took the position of “Financial Director” in the group of Gradus AD in 2017 and later became a member of the board of directors of the company. Previously, he was part of the PAD Allianz Bulgaria team. Georgi Babev graduated in International Finance and Trade at the University of Portsmouth and MBA at the University of Wales Institute in Cardiff.

We cannot wait for him to answer our questions!

***Note that the event will be in Bulgarian.

FREE REGISTRATION REQUIRED!

WHEN?

Date: 18 October 2018
Time: 19:00 – 20:00
Address: Angel Kanchev 3
Facebook Event: Here

See you there!

Register here now!

I have read and understood the Privacy Statement of 356labs.

Do you want to receive our newsletter? *