IN THE WORLD OF PRESENTATIONS WITH THOMAS KRENNBAUER

***Description in English below***

Серията ни “В света на презентациите със…” продължава с много интересен гост и през септември!

Винаги, когато говорим за презентации засягаме темата за това как да подхождаме при срещи с хора от мениджмънта. Сега ще имате възможност да чуете отсрещната страна – не просто тази на мениджъра, ами на CEO-то.

Томас Кренбауер е CEO на Девин от 2012 година, като преди това е бил Председател на Управителния съвет. Девин е лидер на пазара на бутилирана вода в България и от март 2017 г. е част от Спадел – лидерът на бутилирана вода в Белгия, Холандия и Люксембург.

Между 1991 и 2004 Томас е прекарал 13 години в Кока-Кола, където е заемал различни длъжности в маркетинга, а и като Управляващ директор в региона на Централна и Източна Европа и Скандинавия. Между 2004 и 2010 е CEO на Линд & Шпрюнгли Австрия и Полша. Преди да се присъедини към Девин, той се е занимавал с предприемаческа дейност, както и консултиране на няколко инвеститори в Централна и Източна Европа.

Нямаме търпение да отговори на въпросите ни!

КОГА?

Дата: 18 септември 2018
Час: 19:00 – 20:00
Адрес: ул. “Ангел Кънчев” 3
Facebook събитие: Tук

Събитието ще бъде на английски език.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ:
В края на страницата ще откриете регистрационна форма, която молим да попълните. Регистрацията е необходима, за да можем да предвидим какъв брой посетители очакваме и да се погрижим в залата да е комфортно за всички.

In the world of Presentations with … series continues with an extremely interesting guest in September as well!

When we talk about presentations we always get to the subject how to approach meetings with executives. Well, now you will have the chance to hear the other side – not just the one of the manager but the one of the CEO.

Thomas Krennbauer joined Devin AD in May 2012 as Chief Executive Officer and held previously the position of Chairman of the Board. Devin AD is market leader in bottled water and since March 2017 Devin was acquired by Spadel S.A., the leader in bottled water in BENELUX (Belgium, Netherlands and Luxembourg).

From 1991 until 2004 Thomas spent 13 years with The Coca-Cola Company where he held various positions in marketing and as Managing Director across CEE (Central & Eastern Europe) and Scandinavia. From 2004 until 2010 Thomas Krennbauer held the position of CEO for Lindt & Spruengli Austria and Poland. Before joining Devin AD, he was an entrepreneur as well as industry advisor for several investors in CEE.

Note that the event will be in English.

FREE REGISTRATION REQUIRED!

WHEN?

Date: 18 September
Time: 19:00 – 20:00
Address: Angel Kanchev 3
Facebook Event: Here

See you there!

Register here now!

I have read and understood the Privacy Statement of 356labs.

Do you want to receive our newsletter? *